Adatkezelési Tájékoztató

A Penshop Europe B.V. adatkezelési szabályzata

 

Adatkezelési szabályzatunkról

A Penshop Europe B.V. nagy gondot fordít az Ön adatainak védelmére. Ezért kizárólag olyan adatokat kezelünk, melyekre szolgáltatásunkhoz (annak javításához) szükségünk van, továbbá az Önről és a szolgáltatásaink Ön által történő igénybevételéről gyűjtött információkat körültekintően használjuk fel. Soha nem tesszük elérhetővé adatait harmadik személyek számára kereskedelmi célokra. A jelen adatvédelmi szabályzat a weboldal és a Penshop Europe B.V. ott elérhető szolgáltatásának használatára vonatkozik. A jelen feltételek alkalmazhatóságának kezdési időpontja 2020. 02. 21., amikor egy új verzió kerül kiadásra, és minden régebbi verzió automatikusan érvénytelenné válik. A jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, mely személyes adatait gyűjtjük, az(oka)t a cél(oka)t, amely(ek)hez ezeket az adatokat felhasználjuk és azokat a feltételeket, amelyekkel ezeket az adatokat harmadik személyekkel megoszthatjuk, valamint hogy kik ezek a harmadik személyek. Ismertetjük azt is, hogyan tároljuk az Ön adatait, továbbá hogyan védjük ezeket az adatokat a visszaélésekkel szemben, valamint milyen jogokkal rendelkezik Ön a számunkra megadott személyes adatok vonatkozásában. Amennyiben kérdései vannak adatkezelési szabályzatunkról, kérjük, adatbiztonságról szóló kérdéseivel forduljon kapcsolattartónkhoz. Ezek az adatok adatkezelési szabályzatunk végén találhatók.

 

A személyes adatok kezeléséről

Az alábbiakban olvashat arról, hogyan kezeljük személyes adatait, hol tároljuk (ill. utasítunk másokat, hogy tárolják) azokat, milyen biztonsági technológiát alkalmazunk, és kiknek van hozzáférése az adatokhoz.

 

A webáruház szoftvere

 

Magento

Webáruházunkat a Magento által készített szoftverrel fejlesztettük. Az Ön által szolgáltatásaink igénybevétele céljából megadott személyes adatokat a Magentóval osztjuk meg. A Magento azért rendelkezik hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz, hogy (műszaki) támogatást nyújtson a számunkra, de soha nem használja fel az Ön személyes adatait bármilyen egyéb célra. Az általunk a Magentóval kötött megállapodás értelmében a Magento köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni. A Magento sütiket alkalmaz a szoftver Ön által történő használatára vonatkozó műszaki információk gyűjtéséhez, személyes adatokat nem gyűjt és/vagy tárol.

 

Webtárhely

 

Hipex

A webtárhelyet és az e-mail szolgáltatásokat a Hipextől vásároljuk. A Hipex a személyes adatokat a nevünkben kezeli, és nem használja fel az Ön személyes adatait saját céljaira. Ugyanakkor a Hipex a szolgáltatások igénybevételéről metaadatokat gyűjthet. Ezek az adatok nem személyes adatok. A Hipex megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett az Ön személyes adatai elveszésének és jogosulatlan felhasználásának megakadályozására. A megállapodás értelmében a Hipexet titoktartási kötelezettség terheli.

 

A Hipex által kínált szolgáltatásokat rendszeres üzleti e-mailezésünkhöz használjuk fel. A Hipex szintén megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett az Ön és a mi adatainkkal való visszaélés, azok elveszése és sérülése a lehető legnagyobb mértékben történő megakadályozása érdekében. A Hipex nem rendelkezik hozzáféréssel postafiókunkhoz, és minden e-mailen folytatott levelezésünket bizalmasan kezeljük.

 

Pénzforgalmi adatfeldolgozók

 

MultiSafepay

A tranzakciók (egy részének) online áruházunkban történő megkötését a MultiSafepay kezeli. A MultiSafepay az Ön név- és címadatait, valamint fizetési adatait, pl. bankszámla- vagy hitelkártyaszámát kezeli. A MultiSafepay megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett az Ön személyes adatainak védelme érdekében. A MultiSafepay fenntartja a jogot arra, hogy az Ön személyes adatait szolgáltatásai javítása céljából használja és a(z anonimizált) adatokat e célból harmadik személyekkel megossza. Az Ön személyes adatainak védelmére vonatkozó fent említett garanciák mindegyike a MultiSafepay azon szolgáltatásaira is érvényes, amelyekkel harmadik személyeket bíz meg. A MultiSafepay nem őrzi meg az Ön adatait a törvény által megengedettnél hosszabb ideig.

 

Értékelések

 

Feedback Company

Értékeléseket a Feedback Company platformján keresztül gyűjtünk. Ha Ön a Feedback Companyn keresztül hagy értékelést, köteles megadni a nevét, lakóhelyét és e-mail-címét. A Feedback Company ezeket az adatokat megosztja velünk, így az értékelést a rendeléséhez tudjuk kapcsolni. A Feedback Company az Ön név- és címadatait a saját weboldalán is közzéteszi. Az Ön értékelése megjelenik a Penshop honlapján is. Bizonyos esetekben a Feedback Company kapcsolatba léphet Önnel azért, hogy megkérje, fűzzön magyarázatot az értékeléséhez. Ha felkérjük arra, hogy hagyjon értékelést, az Ön nevét, e-mail-címét és a rendelésére vonatkozó információkat meg fogjuk osztani a Feedback Company vállalattal. A Feedback Company ezeket az adatokat kizárólag arra a célra fogja felhasználni, hogy felkérje Önt értékelés írására. A Feedback Company megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett az Ön személyes adatainak védelme érdekében. A Feedback Company fenntartja a jogot arra, hogy harmadik személyeket vegyen igénybe a szolgáltatás teljesítéséhez, és ehhez megkapta az engedélyünket. Az Ön személyes adatainak védelmére vonatkozó fent említett garanciák mindegyike a Feedback Company azon szolgáltatásaira is érvényes, amelyekkel harmadik személyeket bíz meg.

 

Szállítás és logisztika

Ha Ön megrendelést ad le nálunk, a mi feladatunk a küldeményt leszállítani Önnek. Szállításainkhoz különböző fuvarozók szolgáltatásait vesszük igénybe. Ezért szükség van arra, hogy az Ön név- és címadatait megosszuk velük. Ezeket az adatokat kizárólag a megállapodás teljesítéséhez használjuk fel. Amennyiben az adott fuvarozó kiszervezi a munkát alvállalkozóknak, szükségszerűen e felek számára is elérhetővé kell tenni az Ön adatait.

 

Számlázás és könyvelés

 

Exact

Adminisztrációnk és könyveink frissítése érdekében az Exact szolgáltatásait vesszük igénybe. Az Exacttel megosztjuk az Ön név- és címadatait, valamint rendelési adatait. Ezeket az adatokat az értékesítési számlák adminisztrációjához használjuk fel. Az Ön személyes adatait biztonságos formában továbbítjuk és tároljuk. Az Exact titoktartásra kötelezett és az Ön adatait bizalmasan kezeli. Az Exact az Ön személyes adatait a fent leírtakon kívül semmilyen más célra nem használja fel.

 

Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés általános célja

Az Ön adatait kizárólag saját szolgáltatásaink nyújtásához használjuk fel. Ez azt jelenti, hogy az adatkezelés célja mindig közvetlenül az Ön által leadott rendeléshez kapcsolódik. Ezenkívül az Ön adatait (célzott) marketingcélokra használjuk fel, amennyiben Ön engedélyt adott erre. Ily módon javítani tudjuk az Ön böngészési élményét weboldalunkon. Amennyiben Ön megosztja az adatait velünk és az Ön adatait – nem az Ön kérésére – azért használjuk fel, hogy később kapcsolatba lépjünk Önnel, kifejezetten megkérjük Önt arra, adja ehhez hozzájárulását. Az Ön adatait ok nélkül nem osztjuk meg harmadik személyekkel, és nem adjuk el harmadik személyeknek. Ugyanakkor, miután Ön engedélyezte sütik elhelyezését az eszközén, az Ön adatait felhasználhatjuk arra, hogy megfelelő hirdetéseket jelenítsünk meg azon. Minden harmadik személyt titoktartás kötelez a közöttük és közöttünk lévő megállapodás vagy eskü alatti, illetve jogi kötelezettség alapján.

 

Automatikusan gyűjtött adatok

A weboldalunk által automatikusan gyűjtött adatok kezelése szolgáltatásunk javítása érdekében történik. Ezek az adatok (pl. az Ön IP-címe, webes böngészője és operációs rendszere) nem minősülnek személyes adatnak.

 

 

Segítségnyújtás adó- és bűnügyi vizsgálatok során

Bizonyos esetekben a Penshop Europe B.V. számára a törvény előírja, hogy megossza az Ön adatait kormányzati szervek által végzett adó- és bűnügyi vizsgálatokkal kapcsolatban. Ilyen esetben kötelesek vagyunk az Ön adatait megosztani, de ez ellen a törvény adta lehetőségeken belül tiltakozni fogunk.

 

Megőrzési idő

Az Ön adatait addig őrizzük meg, amíg Ön az ügyfelünk. Ez azt jelenti, hogy addig őrizzük meg az Ön ügyfélprofilját, amíg Ön nem jelzi, hogy már nem kívánja igénybe venni szolgáltatásainkat. Ha Ön értesít bennünket erről, ezt „elfeledtetésre” vonatkozó kérésként fogjuk kezelni. Az alkalmazandó adminisztratív kötelezettségek miatt kötelesek vagyunk az Ön (személyes) adatait tartalmazó számlákat megőrizni, így ezeket az adatokat az előírt ideig megőrizzük. Ugyanakkor munkatársaink már nem fognak az Ön rendelésével kapcsolatban általunk létrehozott ügyfélprofilhoz és dokumentumokhoz hozzáférni.

 

Az Ön jogai

Az alkalmazandó holland és európai jogszabályok értelmében érintettként Ön bizonyos jogokkal rendelkezik az általunk vagy a nevünkben kezelt személyes adatok tekintetében. Az alábbiakban ismertetjük ezeket a jogokat, valamint azt, hogy Ön hogyan tudja érvényesíteni őket. Elviekben – a visszaélések elkerülése érdekében – az Ön adatainak csak a kivonatait és másolatait küldjük meg Önnek az Ön által már megadott e-mail-címre. Amennyiben az adatokat egy másik e-mail-címen vagy például postán szeretné megkapni, megkérjük Önt, hogy igazolja személyazonosságát. Ön adatainak minden kivonatát és másolatát az általunk rendszereinkben használt géppel olvasható formátumban kapja meg. Önnek bármikor jogában áll panaszt tenni az Adatvédelmi Hatóságnál, ha úgy véli, hogy személyes adatait helytelenül használtuk fel.

 

Hozzáférési jog

Önnek mindig jogában áll az általunk (utasításunk alapján mások által) kezelt, az Ön személyére vonatkozó vagy az Önre visszavezethető adatokhoz hozzáférni. Ilyen irányú kérést az adatvédelmi ügyekkel foglalkozó kapcsolattartónknak is küldhet. Ezt követően kérésére 30 napon belül választ kap. Kérése elfogadása esetén az Ön összes adatáról másolatot küldünk Önnek az általunk ismert e-mail-címre, az ezekkel az adatokkal rendelkező adatfeldolgozókról szóló áttekintéssel együtt, feltüntetve azt a kategóriát, amely alatt ezeknek az adatoknak a tárolása történik.

 

Helyesbítéshez való jog

Önnek mindig jogában áll az általunk (utasításunk alapján mások által) kezelt, az Ön személyére vonatkozó vagy az Önre visszavezethető adatok módosítását kérni. Ilyen irányú kérést az adatvédelmi ügyekkel foglalkozó kapcsolattartónknak is küldhet. Ezt követően kérésére 30 napon belül választ kap. Kérése elfogadása esetén visszaigazolást küldünk az általunk ismert e-mail címre arról, hogy ezeket az adatokat módosítottuk.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek mindig jogában áll az általunk (utasításunk alapján mások által) kezelt, az Ön személyére vonatkozó vagy az Önre visszavezethető adatok kezelését korlátozni. Ilyen irányú kérést az adatvédelmi ügyekkel foglalkozó kapcsolattartónknak is küldhet. Ezt követően kérésére 30 napon belül választ kap. Kérése elfogadása esetén visszaigazolást küldünk az általunk ismert e-mail-címre arról, hogy ezeket az adatokat nem kezeljük a továbbiakban addig, amíg Ön nem szünteti meg ezt a korlátozást.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek mindig jogában áll az általunk (utasításunk alapján mások által) kezelt, az Ön személyére vonatkozó vagy az Önre visszavezethető adatok kezelésével másik felet megbízni. Ilyen irányú kérést az adatvédelmi ügyekkel foglalkozó kapcsolattartónknak is küldhet. Ezt követően kérésére 30 napon belül választ kap. Kérése elfogadása esetén az Ön összes általunk vagy utasításaink alapján más adatfeldolgozók vagy harmadik személyek által kezelt adatáról készült kivonatokat vagy másolatokat elküldjük Önnek az általunk ismert e-mail-címre. Minden valószínűség szerint ebben az esetben nem leszünk képesek szolgáltatásunkat folytatni, mivel az adatfájlok biztonságos kapcsolata már nem garantálható.

 

A tiltakozáshoz való jog és egyéb jogok

Adott esetben Önnek jogában áll személyes adatainak a Penshop Europe B.V. által vagy nevében történő kezelése ellen tiltakozni. Tiltakozása esetén azonnal megszüntetjük az Ön adatainak kezelését, amíg a panaszkezelés folyamatban van. Ha tiltakozása indokolt, elkészítjük az Ön rendelkezésére álló, általunk (utasításunk alapján mások által) kezelt adatok kivonatait és/vagy másolatait, majd véglegesen megszüntetjük azok kezelését. Ezenkívül Önnek jogában áll tiltakozni az ellen, hogy egyedi automatizált döntéshozatal tárgyává váljon, ideértve a profilalkotást is. Adatait nem kezeljük ily módon, ha ez a jog fennáll. Ha azonban Ön úgy gondolja, ez történik, kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi ügyekkel foglalkozó kapcsolattartónkkal.

 

Sütik (cookie-k)

 

Google Analytics

Az amerikai Google vállalat sütiket helyez el weboldalunkon keresztül „Analytics” szolgáltatása részeként. Ezt a szolgáltatást a weboldalunkra látogatók számának nyomon követése és az erről szóló jelentések elkészítése érdekében vesszük igénybe. A jelenlegi jogszabályok és rendelkezések esetleg előírják az adatfeldolgozónak, hogy hozzáférést nyújtson ezekhez az adatokhoz. Információkat gyűjtünk az Ön böngészési viselkedéséről, és megosztjuk ezeket az adatokat a Google-lal. A Google ezeket az információkat más adatállományokkal kombinálva értelmezheti, és ily módon nyomon követheti az Ön interneten történő mozgását. A Google ezeket az információkat célzott hirdetések (Adwords) és más Google-szolgáltatások és termékek ajánlásához használja fel.

 

Harmadik személyek által elhelyezett sütik

Amennyiben egy harmadik személy szoftvermegoldásai sütiket használnak, ezeket a sütiket a jelen adatvédelmi tájékoztató részletezi.

 

Az adatvédelmi szabályzat módosításai

Fenntartjuk a jogot arra, hogy adatvédelmi szabályzatunkat bármikor megváltoztassuk. A legfrissebb verziókat mindig megtalálja ezen az oldalon. Amennyiben az új adatvédelmi szabályzat befolyásolja azt, ahogyan az Önről szóló, általunk már összegyűjtött adatokat kezeljük, e-mailben értesítjük Önt erről.

 

Kapcsolattartási adatok

Penshop Europe B.V.

De Prinsenhof 1.03

4004 LN Tiel

Hollandia

+31(0)85-4012699

info@penshopeurope.com